KANCELARIA
KOMORNICZA.de

NA TERENIE BELGII

KOMORNIK BELGIA

EUROPEAN ENFORCEMENT ORDER

Europejski Tytuł Egzekucyjny / Europejski Nakaz Zapłaty Europäische Durchsetzungsverordnung oder Europäischer Zahlungsauftrag

Europejski Tytuł Egzekucyjny lub Europejski Nakaz Zapłaty jest rodzajem nakazu, który został zarządzony w wybranym kraju Uni Europejskiej (np. w Polsce), aby został wyegzekwowany na terenie Niemiec.

GERICHTLICHES MAHNVERFAHREN

GERICHTLICHES MAHNVERFAHREN

Jest Sądowym Nakazem Zapłaty obowiązującym na terenie Niemiec na skutek dłużnika, który nie uregulował długu wobec wierzyciela.

MIĘDZYNARODOWE USTALENIE MAJĄTKU DŁUŻNIKA

MIĘDZYNARODOWE USTALENIE MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Nasza Kancelaria Komornicza posiada doświadczenie w pozyskiwaniu informacji o dochodach, majątku oraz aktywach firm i osób fizycznych. Klientom będącym wierzycielami dostarczamy wiarygodnych informacji o dłużniku i jego:ruchomościach oraz nieruchomościach, wierzytelnościach, kontach bankowych, kontrahentach i partnerach handlowych

ZAUFANY KONTRAHENT, MIĘDZYNARODOWA WERYFIKACJA POTENCJALNEGO KLIENTA

ZAUFANY KONTRAHENT, MIĘDZYNARODOWA WERYFIKACJA POTENCJALNEGO KLIENTA

Proces ten jest prowadzony w sposób profesjonalny i szczegółowy co przekłada się na zmniejszenie ryzyka niewypłacalności klienta. Weryfikacja zgłoszeń odbywa się poprzez analizę różnych baz danych włącznie z urzędami na terenie zarówno Niemeic, Polski jak i Wielkiej Brytanii.

*Treści opisów poszczególnych nakazów mają charakter informacyjny.

O NAS

Jesteśmy Kancelarią, która od kilku lat zajmuje się wszystkimi Nakazami
Sądowymi, włącznie z „Europejskim Tytułem
Egzekucyjnym oraz Europejskimi Nakazami Zapłaty”.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, aby
sprostać oczekiwanym założeniom, co przynosi efektywne
rezultaty.

Służymy również pomocą w przypadku kiedy problem natury
prawnej leży poza nasza dziedziną jurystyczną.

Windykacja należności w Belgii bądź w innym państwie wydaje się niezmiernie trudna, wręcz niemożliwa dla kogoś, kto po pierwsze nie zna tamtejszego prawa i ustawodawstwa oraz specyfiki rynku, po drugie musi mierzyć się z barierą językową, po trzecie gdy nigdy wcześniej nie miał do czynienia z taką sytuacją i problemem z belgijskimi kontrahentami. Dlatego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek precedensów finansowych pomiędzy stroną polsko-belgijską, komornik Belgia jest rozwiązaniem, dzięki któremu możliwe jest skuteczne i szybkie odzyskanie należnych nam środków.

Musimy bowiem pamiętać, że Belgia jest krajem wielojęzykowym, zaś procedury sądowe długotrwałe. Nasze działania prowadzimy jednak w sposób kompleksowy, wybierając najlepszą drogę skuteczności w poszczególnej sprawie, do której zawsze podchodzimy indywidualnie. 

Nasze bogate doświadczenie w dużej mierze pozwala nam na pozasądowe załatwienie sprawy, dzięki czemu do minimum ograniczamy koszty postępowania a jednocześnie skracamy czas całego działania, potrzebnego do osiągnięcia celu. Jeśli jednak działania polubowne nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, podejmujemy windykację sądową w formie postępowania zwykłego bądź według procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty.

Odzyskiwanie należności w Belgii, zarówno od osób fizycznych, jak i belgijskich przedsiębiorców, jest możliwa nawet w przypadku najtrudniejszych spraw. Egzekucja komornicza w Belgii jest ostatecznością, jednak bez profesjonalnej pomocy szansa odzyskania środków znacznie się oddala. Niezależnie jednak od sytuacji, istotne znaczenie ma czas oraz oddanie sprawy we właściwe ręce, dzięki czemu możliwe jest skuteczne i relatywnie szybkie zakończenie problemu. Zapraszamy do kontaktu – Kancelaria komornicza w Belgii