Wypadek w drodze do pracy w Niemczech

Opublikowano: 16 lipca, 2021

Autor: Kancelaria Komornicza

Wielu Polaków pracuje u naszego zachodniego sąsiada. Tak jak w każdym innym kraju, tak i w Niemczech zdarzają się wypadki w pracy. Co jednak, gdy do zdarzenia doszło w drodze do pracy? Czy poszkodowany może skutecznie ubiegać się o odszkodowanie? Na nurtujące pytania w tym zakresie tematycznym, odpowiadamy w niniejszym artykule.

Obowiązek ubezpieczeniowy pracownika w Niemczech

Każdy pracownik zatrudniony w Niemczech, bez względu na wymiar czasu pracy i wysokości wynagrodzenia- podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu opiekuńczo-odszkodowawczemu od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w pracy. Z definicji tej wydawać by się mogło, iż mowa tutaj wyłącznie o zdarzeniach, które mają miejsce bezpośrednio w miejscu wykonywania pracy. Tymczasem ich zakres jest zdecydowanie szerszy. Bowiem obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe obejmuje w takim samym stopniu wypadki powstałe bezpośrednio przy pracy, jak również wypadki w drodze do pracy oraz w drodze powrotnej po pracy, czy też choroby zawodowe.

Zgodnie z tytułem zajmiemy się wypadkami w drodze do pracy. Są to wypadki, które zdarzają się pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy, zaistniałe w trakcie zmierzania do pracy. 

Wypadek w drodze do pracy w Niemczech

Wypadek w drodze do pracy- jak należy postąpić?

Gdy dojdzie do wypadku w drodze do pracy, należy niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie pracodawcę oraz właściwy zakład ubezpieczeń. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, może zająć się tym także lekarz, który prowadzi nasze leczenie. Co ważne, w Niemczech funkcjonują lekarze wyspecjalizowani w wypadkach przy pracy i zwykle to oni zajmują się takimi sprawami. Nie mniej lekarz ten wydaje także decyzję, czy dana osoba nadal musi być prowadzona przez niego, czy też może skorzystać z usług innego specjalisty. Istotne jest także to, iż z poszczególnych usług medycznych można korzystać także w Polsce, a zakład ubezpieczeń wypadkowych dokona zwrotu poniesionych kosztów leczenia, zakupu leków, dojazdów na leczenie czy rehabilitację oraz innych, realnie poniesionych kosztów.

Warto także zanotować sobie datę i godzinę wypadku, a także spisać dane świadków wydarzeń tak, by w przypadku jakichkolwiek pytań ze strony ubezpieczyciela, móc rzetelnie potwierdzić zaistniałe fakty.

Zgłoszenia wypadku powstałego w drodze do pracy dokonuje zakład pracy, zaś lekarz prowadzący leczenie przygotowuje odpowiedni raport, który przesyła instytucji ubezpieczającej. Mimo tego warto skorzystać także z odpowiedniej pomocy prawnej, dzięki czemu będziemy mieć pewność, iż warunki przyznanego nam odszkodowania będą sprawiedliwe i korzystne. Jest to ważne z jeszcze jednego powodu- zwykle pracownicy korzystają z dodatkowego ubezpieczenia, którym pracodawca się już nie zajmuje i trzeba samemu przygotować całą dokumentację. Wówczas taka pomoc okazuje się niezbędna w kontaktach pomiędzy poszkodowanym a firmą ubezpieczeniową. 

Wypadki zdarzają się nawet w drodze do pracy- niezależnie od tego, czy poruszamy się pieszo, rowerem, czy też samochodem bądź komunikacją miejską. Każdemu pracownikowi natomiast przysługuje ubezpieczenie wypadkowe, które jest zabezpieczeniem w trakcie ewentualnego zdarzenia. Jeśli zdarzy Ci się wypadek w drodze do pracy wiesz już jak się zachować oraz z czyjej pomocy warto skorzystać, by zyskać konkretną rekompensatę.

Potrzebujesz pomocy w otrzymaniu odszkodowania w Niemczech? Skontaktuj się z nami:
E-mail: info@kancelariakomornicza.de
Tel.: 0048 (0) 605 996 620