Odszkodowania powypadkowe Niemcy – DE

Opublikowano: 16 lipca, 2021

Autor: Kancelaria Komornicza

Gdy zdarzy się wypadek i jako osoba poszkodowana poniesiemy jakąkolwiek szkodę- czy to rzeczową, fizyczną, czy też psychiczną- w każdym przypadku należy się nam odszkodowanie, o które musimy jednak w odpowiedni sposób się upomnieć. Nie ma większego problemu wówczas, gdy jesteśmy w naszym rodzimym kraju, mamy wokół bliskie osoby, z każdym potrafimy się porozumieć i wiemy, do kogo zwrócić się o konkretną pomoc. Jeśli jednak podczas podróży dojdzie do wypadku samochodowego, a znajdujemy się akurat w Niemczech, wówczas pojawiają się w nas pewne obawy, gdyż nie do końca wiemy jak postąpić w takiej sytuacji, będąc w obcym kraju. W niniejszym artykule przybliżamy więc jak wygląda kwestia odszkodowań powypadkowych w Niemczech, skupiając się głównie na wypadkach komunikacyjnych. 

Komu należy się odszkodowanie powypadkowe w Niemczech?

Odszkodowanie powypadkowe w Niemczech należy się każdemu, kto staje się osobą poszkodowaną w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia. Odpowiedzialność za szkodę ponosi sam sprawca, bądź w jego imieniu robi to ubezpieczyciel. Jeśli więc doszło do wypadku samochodowego, którego jesteś stroną pokrzywdzoną, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat, zarówno materialnych- rozbity samochód, zniszczony sprzęt przewożony w samochodzie; jak i fizycznych- obrażenia ciała a także psychicznych- przeżyta trauma, strach, cierpienie.

Odszkodowania powypadkowe Niemcy DE

Potrzebujesz pomocy w otrzymaniu odszkodowania powypadkowego w Niemczech? Skontaktuj się z nami:
E-mail: info@kancelariakomornicza.de
Tel.: 0048 (0) 605 996 620

W jaki sposób dochodzić roszczeń?

Przede wszystkim należy wiedzieć, iż standardy wypłaty odszkodowań powypadkowych w Niemczech są o wiele korzystniejsze niż w Polsce, natomiast faktem jest także to, że aby otrzymać jak najwięcej, trzeba posiadać niezbędną wiedzę w tym zakresie. Trudno natomiast być znawcą w każdym temacie, zwłaszcza jeśli w Niemczech bywa się sporadycznie, bądź jedynie przejazdem.

Możliwości dochodzenia roszczeń powypadkowych w Niemczech jest kilka. My natomiast w niniejszym artykule przedstawimy  najlepsze z nich, a mianowicie bezpośrednie wnioskowanie o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest najszybsze, najłatwiejsze i najkorzystniejsze uzyskanie odszkodowania. Aby tak było, najlepiej jest zgłosić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika, który zarówno wyjaśni wszelkie możliwe do podjęcia kroki, jak również w naszym imieniu zajmie się wszelką dokumentacją oraz kontaktem z właściwymi instytucjami.

Nie musimy obawiać się wcale kosztów, które będziemy musieli ponieść za fachową pomoc prawną, bowiem kwotę tę można wliczyć w sumę należnego odszkodowania i w całości zwróci nam ją wówczas ubezpieczyciel.

Czego możemy dochodzić w ramach odszkodowania w DE?

Przede wszystkim możemy żądać zadośćuczynienia za obrażenia fizyczne oraz urazy psychiczne, powstałe na skutek wypadku komunikacyjnego. Tutaj sytuacja wygląda podobnie jak w Polsce, bowiem wysokość odszkodowania zależy od rzeczywiście poniesionych strat w tym zakresie, dlatego ostateczny jego wymiar ustala się na podstawie dokumentacji medycznej. W związku z tym należy rzetelnie zbierać wszelkie dokumenty oraz regularnie przeprowadzać konsultacje lekarskie, by zdobyć jak najwięcej dowodów, świadczących o swoim stanie powypadkowym.  Zadośćuczynienie należne jest także w przypadku straty bliskiej osoby, wraz ze zwrotem kosztów pogrzebu oraz zwrot kosztów rehabilitacji, wraz z lekami, dojazdami i innymi kosztami ponoszonymi z tego tytułu.

Kolejną rzeczą, którą możemy dochodzić w ramach odszkodowania powypadkowego jest odszkodowanie za pojazd i inne mienie, utracone w wyniku zdarzenia. Jeśli chodzi o pojazd, możliwości jest kilka, w zależności od wielkości strat. Jeśli samochód nadaje się do naprawy, wówczas odszkodowanie wynosi tyle, ile faktyczne poniesione koszty naprawy- niezależnie czy naprawa odbyła się w warsztacie samochodowym, czy też na własną rękę, jednak na podstawie przygotowanego kosztorysu. Jeśli natomiast stwierdzono szkodę całkowitą, wówczas ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie równe różnicy między wartością samochodu przed wypadkiem a po wypadku.

Ponadto można ubiegać się także o zwrot innych kosztów, takich jak chociażby kosztów wynajmu auta zastępczego, koszty poniesione za telefon, holowanie, konieczność rejestracji nowego samochodu a nawet za utracone dochody, które moglibyśmy w tym czasie zyskać, gdyby nie zdarzył się wypadek.

Podczas wypadku w Niemczech należy skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, dzięki której szybko i sprawnie, a także bez dodatkowych nerwów będziemy mogli odzyskać wartość poniesionych szkód w maksymalnie możliwej wysokości.

Potrzebujesz pomocy w otrzymaniu odszkodowania powypadkowego w Niemczech? Skontaktuj się z nami:
E-mail: info@kancelariakomornicza.de
Tel.: 0048 (0) 605 996 620