Odzyskiwanie długów transgranicznych

Opublikowano: 21 grudnia, 2020

Autor: Kancelaria Komornicza

Niezależnie od sektora, biznes z roku na rok staje się coraz bardziej międzynarodowy a przeprowadzanie transakcji i robienie interesów z zagranicznymi kontrahentami odbywa się na porządku dziennym. Nic więc dziwnego, że na płaszczyźnie tej coraz częściej dochodzi także do pewnych zaniedbań prawnych, jak chociażby braku zapłaty za usługę czy produkt. Egzekucja długi zza granicy jest więc bardzo ważnym tematem z punktu tych, którzy zostali pokrzywdzeni w ten sposób. W jaki sposób można odzyskać zagraniczny dług? W niniejszym artykule podsuwamy możliwe rozwiązania.

Aby maksymalnie ułatwić wierzycielom odzyskiwanie swoich pieniędzy zza granicy, powstały pewne instrumenty prawne, dzięki którym możliwa jest skuteczna windykacja i egzekucja długu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii). Są to sposoby alternatywne do standardowych rozwiązań prawnych, obowiązujących w każdym kraju odrębnie, przy czym postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów danego kraju, jednak podstawą ku temu jest prawodawstwo unijne. Należy jednak pamiętać, że podobni jak w sprawach dotyczących kontrahenta z Polski, podobnie i przy windykacji długi zagranicznego duże znaczenie ma czas- im szybciej bowiem rozpoczniemy dochodzić należności, tym szybciej je odzyskamy.

Dług transgraniczny, czyli jaki

Na wstępie należy wyjaśnić, czym jest dług transgraniczny, bowiem chcąc skorzystać z możliwości windykacji długu, jakie daje europejskie procesowe prawo cywilne, koniecznym będzie uzasadnienie transgranicznego charakteru danej sprawy.

O sprawie transgranicznej możemy mówić wówczas, gdy co najmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania bądź miejsce siedziby swojej firmy w państwie członkowskim Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) innym, niż państwo sądu, który rozpoznaje sprawę. Analogicznie dług transgraniczny- mówiąc prosto- występuje wówczas, gdy zalegający z zapłatą kontrahent zamieszkuje lub ma siedzibę w kraju innym niż my.

Odzyskiwanie długów transgranicznych

Komornik Niemcy – Kancelaria Komornicza

Możliwości egzekucji długu zza granicy

Jeśli pojawi się problem z zagranicznym kontrahentem, początkowo kiełkuje w nas myśl, iż nie odzyskamy swoich pieniędzy. Następnie mamy obawy przed nieznajomością obcego prawa, barierą językową czy sporą odległością, a także wysokością kosztów, które będziemy musieli ponieść. Właśnie w celu ujednolicenia rozwiązań i ułatwienia przebiegu procesów, powstały instytucje i narzędzia, które zastosowanie maja na terenie UE.

Europejski Nakaz Zapłaty

Europejski Nakaz Zapłaty (ENZ) jest jednym z nich. Jest to procedura, która może być zastosowana w przypadku spraw cywilnych i handlowych, dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych i mających charakter transgraniczny, zaś uzyskanie europejskiego nakazu zapłaty umożliwia uniknięcie postępowania sądowego. Całość jest maksymalnie uproszczona- w porównaniu do tradycyjnego procesu- konieczne jest jedynie dostarczenie do sądu pozwu na gotowym formularzu i jeśli nie będzie w nim błędów lub braków a dłużnik nie wniesie sprzeciwu, sąd w terminie 30 dni wyda europejski nakaz zapłaty. Po jego otrzymaniu należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w państwie, w którym wydano nakaz, co automatycznie rozpoczyna postępowanie wobec dłużnika.

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Europejski Tytuł Egzekucyjny (ETE) to kolejna procedura w postaci zaświadczenia, wydawanego do orzeczenia lub ugody sądowej, które umożliwia ich egzekucję za granicą. ETE sprawdza się wówczas, gdy problemowy kontrahent opuścił miejsce wydania pierwotnego orzeczenia i zamieszkał w innym kraju członkowskim UE (nie dotyczy jedynie Danii). Europejski Tytuł Egzekucyjny również stosowany jest wyłącznie w przypadku bezspornych roszczeń pieniężnych w sprawach cywilnych i handlowych. Wierzyciel wnioskuje o niego do sądu, który rozstrzygał sprawę. Po weryfikacji sąd wydaje europejski tytuł egzekucyjny, dzięki któremu można dochodzić świadczenia w innym państwie członkowskim. Ponadto ETE wyklucza konieczność dodatkowego ubiegania się o stwierdzenie wykonalności w tym państwie, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe wszczęcie egzekucji komorniczej.

Jak widzimy, ściganie nieuczciwych kontrahentów oraz odzyskiwanie należności zza granicy jest nie tylko możliwe, ale dzięki wprowadzonym rozwiązaniom unijnym także i proste. Dzięki temu przedsiębiorcy z mniejszymi obawami przystępują do międzynarodowych działań biznesowych, co pozytywnie wpływa na światową gospodarkę.