Windykacja w Holandii – jak wygląda?

Opublikowano: 17 marca, 2021

Autor: Kancelaria Komornicza

Holandia od zawsze słynie z handlu międzynarodowego, przy czym jest on o tyle nietypowy, iż jedna trzecia produktów, które tam trafia, jest ponownie sprzedawana za granicę w ramach tzw. handlu tranzytowego. Nic więc dziwnego, że polscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z dobrej pozycji handlowej, eksportując tam swoje produkty czy świadcząc dla nich usługi. Oczywiście każdy z przedsiębiorców nastawia się na szybki zysk i bezproblemowy przebieg transakcji, jednak nie zawsze jest tak idealnie. Niekiedy dochodzi do sytuacji, w których zagraniczny klient nie uregulował płatności w terminie. Co w takim przypadku począć? W jaki sposób dochodzić swoich praw?

Dochodzenie roszczeń w Holandii- podstawowe informacje

Przystępując do relacji handlowych, niezależnie czy to w kraju czy poza jego granicami, zwykle zawieramy jakiś stosowny dokument- umowę, kontrakt, warunki wykonania zlecenia- w którym zawarte są wszystkie najistotniejsze kwestie dotyczące transakcji. Ważnym elementem takiego dokumentu jest ustalenie wysokości, formy oraz terminu płatności za dostarczony towar bądź wykonaną usługę. Niestety pomimo faktu, iż rynek holenderski jest dość bezpieczny w kwestiach płatniczych, w porównaniu z innymi państwami europejskimi, niemniej i tu zdarzają się sytuacje wymagające interwencji. Dość często powtarzającym się zwyczajem holenderskich kontrahentów jest opóźnianie płatności faktur i jej uregulowanie dopiero po przypomnieniu ze strony wierzyciela. Jakie formy takiego kontaktu z dłużnikiem są najlepsze i o czym należy pamiętać?

windykacja należności w Holandii jak wygląda

Przede wszystkim istotny jest tu czas- z jednej strony, jeszcze na etapie przygotowywania dokumentu warunkującego transakcję, należy pamiętać, iż termin płatności musi wynosić co najmniej 14 dni, gdyż jest to uregulowane prawnie, z drugiej zaś strony, gdy minie określony umową termin, nie należy zwlekać z przypomnieniem się wierzycielowi, bowiem czas tu gra na naszą niekorzyść. Im później, tym bardziej problematyczne może być odzyskanie należnej nam kwoty. Jeśli więc minął termin płatności a na naszym koncie nie pojawiły się pieniądze, należy niezwłocznie skontaktować się z belgijskim kontrahentem. Możemy to zrobić osobiście, telefonicznie a nawet e-mailowo, warto bowiem wysłać pisemne wezwanie z określonym ponownie terminem zapłaty tak, by mieć potwierdzenie swoich działań. Jeśli jednak te kroki okażą się nieskuteczne, warto skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej, zajmującej się odzyskiwaniem długów w Holandii.

Windykacja w Holandii

W Holandii funkcjonuje pojęcie „incasso”, oznaczające windykację polubowną. Podkreślić należy bowiem, że zdecydowana większość, bo aż ponad 95% spraw odzyskiwania należności, odbywa się bez udziału sądu. W końcu chodzi tu o dobre imię firmy, która jako rzetelny płatnik może figurować jako w pełni profesjonalna, co jest w tym kraju naprawdę istotnym wyznacznikiem. Jeśli więc, pomimo ponownego wyznaczenia terminu spłaty należności a nawet rozłożenia jej na raty, dłużnik nadal pozostawi sprawę bez odpowiedzi bądź będzie działał wymijająco, wówczas koniecznym jest wszczęcie windykacji sądowej. Po złożeniu odpowiednich dokumentów rozpoczyna się więc procedura sądowa, zaś po jej zakończeniu i otrzymaniu wyroku nakazującego spłatę, rozpoczyna się windykacja komornicza. Państwo holenderskie przewiduje jednak kilka możliwości sądowych, zmierzających ostatecznie do odzyskania należności.

Egzekucja w Holandii

Jednym z takich rozwiązań jest procedura upadłościowa, która w Holandii przebiega dość sprawnie. Można ją wszcząć w przypadku roszczeń niezakwestionowanych, przy czym od razu uznawane jest ono za zasadne. Wówczas dłużnik albo spłaca zobowiązania, albo ogłasza się jego upadłość i sądownie wyznaczony kurator dzieli środki dłużnika między wierzycieli. Inna możliwością są działania w ramach procedury zwykłej, która dotyczy zarówno roszczeń niezakwestionowanych, jak i kwestionowanych. Forma ta jednak wymaga znacznie więcej czasu, gdyż cały proces może trwać nawet do dwóch lat oraz generuje dość duże koszty.

Kancelaria komornicza w holandii – pomagamy odzyskać należności

Europejski Tytuł Egzekucyjny

Ostatnim, przy czym najkorzystniejszym rozwiązaniem prawnym w odzyskiwaniu długów na drodze sądowej jest procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty. Niema w niej bowiem konieczności wydania decyzji holenderskiego sądu, zezwalającej na egzekwowanie wyroku sądu polskiego na terenie Holandii. Dzięki temu nie tylko znacznie skraca się czas całego postępowania, ale także proporcjonalnie maleją i koszty procesu. Europejski nakaz zapłaty możliwy jest w przypadku międzynarodowych roszczeń niezakwestionowanych. Wydaje się go na specjalny wniosek wierzyciela, przy czym uznawany jest on za wykonalny automatycznie a dłużnik ma 30 dni na wniesienie swojego sprzeciwu. Gdy tego nie zrobi, nakaz staje się prawomocny.

Skuteczna windykacja wymaga skutecznych działań

Pomimo iż możliwości prawne w zakresie odzyskiwania należności od dłużnika są zbliżone do tych obowiązujących na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej, to jednak brak biegłości w postępowaniach windykacyjnych, bariera językowa oraz lokalizacyjna sprawiają, że najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii windykacyjnej, dzięki czemu unikniemy wszelkich zawiłości prawnych a szansa szybkiego odzyskania środków znacznie się zwiększy i przyśpieszy.