Windykacja w Niemczech – jak wygląda?

Opublikowano: 17 marca, 2021

Autor: Kancelaria Komornicza

Niemcy, nasz zachodni sąsiad, to także największy partner handlowy Polski, zarówno od strony eksportu, jak i importu. Od lat się to nie zmienia a wręcz ostatnimi czasy notuje się znaczny wzrost polsko-niemieckich relacji gospodarczych. Coraz więcej naszych rodzimych przedsiębiorców przeprowadza wymianę handlową z niemieckimi kontrahentami. Jest to oczywiście powód do zadowolenia, jednak nie zawsze wszystko przebiega tak bezproblemowo i prosto. Niestety dość często zdarzają się sytuacje, w których polski przedsiębiorca nie otrzymał w terminie swoich pieniędzy za dostarczony towar bądź wykonaną usługę.

Jak to zazwyczaj wygląda? Nawiązujesz relację z niemieckim kontrahentem, dostarczasz mu towar bądź świadczysz usługę, wystawiasz fakturę bądź rachunek i dostarczasz ją klientowi. Można więc rzecz, że w całości wywiązałeś się z umowy a ostatni krok, którym jest uregulowanie należności, leży po stronie odbiorcy. Mija termin płatności a na Twoim koncie nadal nie pojawiła się wyczekiwana kwota. Co robić, gdy spotka nas podobny scenariusz? Możliwości jest kilka.

Dochodzenie roszczeń w Niemczech- podstawowe informacje

Powiedzenie „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, choć znacznie bardziej medyczne, to doskonale pasuje i tutaj, bowiem przed podjęciem jakiegokolwiek kroku w relacjach handlowych należy najpierw zrobić wszystko, by dochodzenie roszczeń nie było konieczne. Przede wszystkim należy dokonać weryfikacji niemieckiego kontrahenta pod względem wypłacalności i rzetelności oraz przygotować i podpisać sprawdzoną umowę. Dzięki temu, gdy wystąpią ewentualne trudności, zdecydowanie łatwiej będzie dojść do porozumienia. Zbyt często zdarza się jednak, że polscy przedsiębiorcy nie zabezpieczają należycie swoich interesów i nie zawierają potrzebnych umów. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę przepisy prawa niemieckiego bądź międzynarodowego.

windykacja należności w Niemczech

Z uwagi na to, iż występują różnice pomiędzy systemami prawnymi Niemiec a Polski a także utrudnienie może stanowić bariera językowa i lokalizacyjna, samodzielne dochodzenie swoich należności może nie być skuteczne lub znacznie wydłużyć się w czasie i być powodem wielu niepotrzebnych nerwów. Dlatego swoją sprawę warto przekazać wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej, by sprawa mogła zakończyć się jak najszybciej i z pozytywnym skutkiem dla nas. Kluczowy jest tu także czas- im szybciej, tym większe szanse na powodzenie całego działania.

Pozasądowa windykacja w Niemczech

Odzyskiwanie środków wcale nie musi oznaczać natychmiastowego pozwania kontrahenta przed sąd. Pierwszym etapem powinna być próba załatwienia sprawy polubownie, w ramach tzw. dobrowolnej windykacji. Co może być optymistyczne- zdecydowaną większość spraw udaje się sfinalizować właśnie w ten sposób. Często powodem w opóźnianiu płatności nie są problemy finansowe niemieckiego kontrahenta czy jego zła wola, lecz uchybienia natury formalnej- brak wymaganych dokumentów czy błąd w fakturze. Dlatego warto na wstępie podjąć próbę kontaktu, by móc ustalić przyczyny tego stanu rzeczy. Jeśli jednak klient nas unika bądź stosuje jakiekolwiek nieuzasadnione wymówki, wówczas warto na tym etapie skorzystać z pomocy prawnej. Po pierwsze windykacja w Niemczech będzie o wiele bardziej skuteczniejsza i szybsza, po drugie oszczędzimy sobie niepotrzebnych nerwów a po trzecie już sam fakt reprezentacji wierzyciela przez prawnika sprawia, że niemieckie firmy inaczej podchodzą do danej sprawy. Bardzo często samo wystosowanie pisma od prawnika sprawia, że dłużnik reguluje swoje zobowiązanie. Jeśli jednak nadal brak oczekiwanej odpowiedzi, koniecznym jest skierowanie sprawy do sądu. Należy jednak pamiętać, że niemiecki system prawny dosyć dobrze chroni dłużnika, przez co niekiedy trzeba włożyć o wiele więcej wysiłku, by osiągnąć to, co nam się należy.

Kancelaria komornicza w Niemczech – pomagamy odzyskać należności

Windykacja sądowa w Niemczech

W Niemczech, w ramach postępowania sądowego, możliwa jest do zastosowania procedura uproszczona bądź procedura zwykła. Tą pierwszą można zastosować w przypadku roszczeń niezakwestionowanych, jest ona dość szybka i tania. W jej ramach sąd wydaje nakaz zapłaty, który wymusza na dłużniku zapłatę zarówno wysokości roszczenia, jak i poniesienia kosztów procesowych. Dłużnik ma dwa tygodnie na wniesienie sprzeciwu a jeśli tego nie zrobi, nakaz zapłaty i odzyskiwanie środków staje się wiążące. Procedura zwykła natomiast odnosi się zarówno do roszczeń niezakwestionowanych, jak i podstawnych, przy czym obie strony zobowiązane są do skierowania swoich dowodów uzasadniających roszczenie. Kolejną, często stosowaną formą odzyskiwania należności, jest europejski tytuł egzekucyjny. Dzięki jego uzyskaniu wyrok automatycznie uznawany jest za wykonalny w kraju, w którym nastąpi jego wykonanie, bez konieczności ponownego stwierdzania jego zasadności. Dysponując wykonalnym wyrokiem, można przystąpić do egzekucji komorniczej w Niemczech.

Skuteczna windykacja wymaga skutecznych działań

Proporcjonalnie ze wzrostem polsko-niemieckich relacji handlowych rośnie liczna nieprzyjemnych sytuacji z tym związanych, głównie w zakresie problemu z uregulowaniem należnych płatności przez niemieckich kontrahentów. Szybkie i właściwe działania są gwarancją skutecznej windykacji i odzyskania swoich środków. By tak się stało, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy windykacyjnej, specjalizującej się w rozwiązywaniu sporów i procedurze dochodzenia roszczeń pomiędzy Polską a Niemcami.